دیدگاه خود را بگذارید

  • عباس 3 جولای 2023

    بعد از شینیدن این آهنگ سارا دست از حسادت ور داشت و به ادامه‌ی رویاهاش ادامه داد و بعد از دوسال در شرکت ناسا استخدام شد. او به دلیل عملکرد خیلی خوبش برای اولین سفرش به ماه اعزام شد. او بعد از خارج شدن سفینه از جو زمین از انجام فرمان ها سر باز زد و سفینه رو به سمت خورشید برد. و خودش و سفینه رو توسط گرمای حاصل از جوش های هسته ای خورشید به رحمت خدا برد. بعد ها محققان ناسا متوجه شدند که زخم هایی که از گیر کردن این آهنگ توی ذهن سارا به وجود آمده بود غیر قابل حل شدن بود و او بار روانی ترومای این آهنگ را سالها با خود حمل میکرد.