اهنگ الو بابی صدا منو داری

اهنگ الو بابی صدا منو داری

alo baby seda mano dari

خواننده : زد بازی / آهنگ : الو بابی

حاجی بابا این بابی وَرنمیداره صَدبار بهش زنگ زَدم
عه عه عه وایسا برَداشت جواب داد
الو بابی صِدا منو داری …
نَگو هَنوز خوابی مَنو هَم اتاقیم
─–──–─
الان چَند ساعَته که فَقط رو دافاییم
حاجی نَسخیمون زده بالا هَمین پایین
نیومَده حوصلمون سَر رفته …
ما که مُشتری خودتیم داش هَر هفته
─–──–─
هَر چی دُختر بوده اینجا دَر رَفته
آخه پارتیمون نِمیشه با عَلف که
باید کوک رو بپاچیم دو صُبه حاجی
کلی کش میدَم واسه یه خورده
─–──–─
سِفید تموم کردم یه کم کی مونده
دَرکلم که نَمومده الکل زیاد …
نَقدی بزنم یا که بیت کوین پسَر
وایسا وایسا بابی اومَد سیج پُشت خط
─–──–─
الو سِپی کجایی بگو یه جیو داری
بَد نَسخم بابا ریدَم به این خُماری
مهمونی بودم آره بَد کز بود …
سَگ رید باید میپیچدَم قبلش زود
─–──–─
این عَباسم دیگه بَر نمیداره
امشب ما رو ته دَره میخوادش
صَد باری آره زنگ زدم به هَرکی
فک میکردم بیداره راسی جی امشب کجاست
─–──–─
نِمیدونم یه جا با این پَلنگاس
اونم دوست داره بره هِی تو دَست انداز
اینقد زده میکنه اون اصلا راست
توی دَر و دیوارم فاز فک زیادَم
میام پیشت فَرجی شه بلکه بیارن
─–──–─
خونه خالیه ایول سیخه لایتیه ایول
وید و مانی هِی هَس …
فقط خَطمون کم بود که بابی اوکی کرد
خونه خالیه ایول ، سیخه لایتیه ایول
وید و مانی هِی هَس …
فقط خطمون کم بود که بابی اوکی کرد

پخش آنلاین موزیک الو بابی دانلود آهنگ با کیفیت عالی

دیدگاه خود را بگذارید