ما سرنوشتمان خون توی جوب بود / بى بى سى جان

ما سرنوشتمان خون توی جوب بود / بى بى سى جان

bbc shahin najafi

خواننده : شاهین نجفی / آهنگ : بی بی سی

بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان
بی بی بی بی سی جان عكس امام تو ماست
راه اونا به چاله و راه شما به چاست
بی بی بی بی سی جان ای بوق تاچرى
اي تاجر خبر، جعلی هم میخری
ما سرنوشت مان خون توی جوب بود
بر ما كه بد گذشت واسه تو خوب بود
باتوم صدا نداشت خورديم نوش جان
تو بر جنازه ها با تيتر خود بران
ما را رها بكن با درد و رنج خويش
ای گرگ مهربان در پوستين ميش
فرياد و بغض مان از خون و خستگيست
ما را چه به صدای دولت متبوع انگليس
ما را چه به صدای دولت متبوع انگليس
ما مثل تو هيچوقت بی طرف نيستيم
لختيم شكل باد اما بی شرف نيستيم
ما مثل تو هيچوقت بی طرف نيستيم
لختيم شكل باد اما بی شرف نيستيم
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان
كارى كردم از هر يقه صدتا مث من زده بيرون
نبض بازى تو دست ماست و
باز واستادم رو اصل و
اسبِ مستِ من اهل خطره
كه تفنگ زبونمو و تيغ تو دهنه
هركلمه از شعرام تو ذهنا ميشه ملكه
فلک مگه يادش ميره جنايت ملكه
من به گنده تر از تو كه باج ندادم
اونچه كه به نسل ما رف مونده يادم
تو خبط خبرى و خزعبل نوشتى
تو با پول مردم دكون زدی مشتی
چى شد نون نداشت واست ستار بهشتى
كار مابا قلب و غريزه مخاطب داره
اما شما مغزی مريضين مخا تب داره
ميبينم دس به بيضه غيض دارى مغزی حيض و ايدز خبرى
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى بى سى جان
بى بى بى
بى بى بى بى سى جان

پخش آنلاین موزیک بی بی سی دانلود آهنگ با کیفیت عالی

دیدگاه خود را بگذارید

  • ایلط 9 می 2023

    مارو چه ب دولت متبوع انگلیس